Đồ Mỹ Nghệ?

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Art?)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Woodie Portrait.png
I'm pretty sure it's makin' a statement. Aboot something.

Woodie

Đồ Mỹ Nghệ? (Art?) là một vật dụng độc quyền của Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng From Beyond. Nó có thể chế tạo thông qua Bộ Lọc Trang Trí với 1 Cành Cây, 1 Đá, 1 Đá Lửa và 1 Vàng Thỏi và yêu cầu Bàn Cưa để nguyên mẫu.

Có thể đặt nó lên Bàn Gỗ để trang trí.

Placeholder.png Bên lề

  • "Đồ Mỹ Nghệ?" được giới thiệu trong cập nhật Host of Horrors.
  • Vật dụng này có thể ám chỉ cách một số người thích đặt trái cây bằng nhựa vào giỏ.

Blueprint.png Thư viện ảnh