Tường Đá Biển

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Sea Wall)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Shipwrecked icon.png

WX-78 Portrait.png
SEA WALL MATERIAL

WX-78

Tường Đá Biển (Sea Wall ) là một loại tường độc quyền dành cho Shipwrecked DLC. Nó yêu cầu 2 Đá Vôi, 4 Rong Biển để chế tạo và 1 Máy Khoa Học để nguyên mẫu và sẽ nhận được 6 mảng tường. Những bức tường này chỉ có thể đặt trên Biển. Khi đập bằng Búa, Tường Đá Biển sẽ rơi ra 1 hoặc 2 mảnh San Hô tùy theo máu của nó. Chúng không thể sửa bằng Đá Vôi hay San Hô.

Placeholder.png Bên lề

  • Tường Đá Biển được thêm vào Shipwrecked DLC trong hơn một năm sau khi chính thức hoàn thiện trong cập nhật Home Sea Home, sau khi tồn thai như một nhánh beta trong nhiều tháng.

Blueprint.png Thư viện ảnh