Rong Biển

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Seaweed)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Shipwrecked icon.png

Với thực phẩm tương tự trong Don't Starve Together , xem Tảo Bẹ.

WX-78 Portrait.png
IT IS SLIMY AND DISGUSTING

WX-78, when examining Seaweed.

Rong Biển (Seaweed) là loại Rau CủThực Vật có thể tìm thấy ở Biển Nông trong bản mở rộng Shipwrecked. Nó có thể phơi trên Giá Phơi để tạo ra Rong Biển Khô

Rong Biển Thực Vật đôi khi có thể sinh ra trong một nhóm lớn tất cả ở một nơi, như một khu rừng tảo bẹ đời thực.


Rong Biển Rang

Woodie Portrait.png
It has a weird texture.

Woodie, when examining Roasted Seaweed.

Rong Biển Rang (Roasted Seaweed) là phiên bản chín của Rong Biển sau khi nấu bằng Lửa Trại, Lò Lửa, Sao Lùn, Lò Ống Khói hay Lò Lửa Đá Vỏ Chai. Nó không làm giảm Tinh Thần như ăn sống, hồi chút Máu và thời gian tồn lại lâu hơn. Tuy nhiên nó không thay thế cho Rong Biển trong các Công Thức Nấu Chậm được, gồm cả món Cơm Cuộn California.

Bởi Rong Biển Rang phục hồi 3 Máu cho mỗi lần ăn, ăn chúng trong hàng loạt là một cách dễ dàng để khôi phục cả Máu và Sức Đói một cách nhanh chóng, vì Rong Biển thường khá phong phú.

Icon Tools.png Sử dụng

Seaweed.png
Fire Pit.png
Roasted Seaweed.png
Seaweed.png
Drying Rack.png
Dried Seaweed.png
Seaweed.png
Vine.png
Bamboo.png
Bamboo.png
Science Machine.png
Mussel Stick.png
Seaweed.png
Seaweed.png
Seaweed.png
Venom Gland.png
Coral.png
Coral.png
Science Machine.png
Anti Venom.png
Seaweed.png
Seaweed.png
Seashell.png

×10

Rope.png
Science Machine.png
Seashell Suit.png
Seaweed.png
Bone Shards.png
Straw Hat.png
Science Machine.png
Captain Hat.png
Seaweed.png

×5

Vine.png
Vine.png
Shark Gills.png
Alchemy Engine.png
Sea Sack.png
Seaweed.png

×4

Limestone.png

×4

Dorsal Fin.png
Dorsal Fin.png
Science Machine.png
Ballphin Palace.png
Seaweed.png

×4

Limestone.png
Limestone.png
Science Machine.png
Sea Wall.png

×6

Fishes.png
Seaweed.png

×(2)

Filler.png
Crock Pot.png
California Roll.png

Mosquito.png Lỗi

  • Đặt nhiều Rong Biển sống vào Nồi Hầm có thể khiến lỗi game.

Blueprint.png Thư viện Ảnh