Mũ Nấm Lam

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Blue Cap)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wurt Portrait.png
Good for belly, bad for head.

Wurt

Mũ Nấm Lam (Blue Cap) là một lọa Rau Củ có thể thu hoạch từ Nấm Rơm Lam và Nấm Cây Lam. Nấm Lam sống có tác dụng tích cực nhất trong số tất cả những loại Nấm. Khi ăn sống, chúng hồi lại 20 HealthMeter.png và 12.5 HungerMeter.png với cái giá là 15 SanityMeter.png. Chúng cũng có thể dùng làm nguyên liệu cho Nồi Hầm với 0.5 giá trị Rau Củ.

Mũ Nấm Lam Chín

Walani Portrait.png
Did I make it better or worse?

Walani

Mũ Nấm Lam Chín (Cooked Blue Cap) là phiên bản chín của Mũ Nấm Lam khi nấu qua Lửa Trại, Lò Lửa, Sao Lùn,... Khác với phiên bản sống nó sẽ lấy đi 3 HealthMeter.png và hồi lại 10 SanityMeter.png khi ăn, đồng thời không hồi lại sức đói. Mũ Nấm Lam Chín cũng có thể dùng làm nhiên liệu.

Gift Icon.png DLC

Trong Shipwrecked DLC, Mũ Nấm Lam có thể thu thập được từ Máy Giật Xèng.

Trong Hamlet DLC, Mũ Nấm Lam có thể mua với giá 3 OincTiệm Spa.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Cóc Nâm có 1 khả năng rơi Mũ Nấm Cam khi chết. Mũ Nấm Lam có thể dùng để chế tạo Mồi Thìa Xoay LamMũ Nấm Ngộ Nghĩnh Lam. Ruộng Trồng Nấm có thể phát triển Nấm Lam khi trồng 1 Mũ Nấm Lam hoặc Bào Tử Nấm Lam bên trong.

Icon Tools.png Sử dụng

Blue Cap.png
Cooking.png
Cooked Blue Cap.png
Blue Cap.png
Pig Icon.png
Manure.png
Blue Cap.png

×6

Blueprint (rare).png
Blue Funcap.png
Don't Starve Together icon.png
Blue Cap.png
Flint.png
Beefalo Wool.png
Tackle Receptacle.png
Nightflyer Spinnerbait.png
Don't Starve Together icon.png
Blue Cap.png
Flint.png
Flint.png
Tackle Receptacle.png
Nightflyer Spoon.png
Don't Starve Together icon.png

Icon Science.png Công thức

Blue Cap.png
Red Cap.png
Moon Shroom.png
Green Cap.png
Crock Pot.png
Mushy Cake.png
DST icon.png

Prototype.png Tips

  • Mũ Nâm Lam sống và nấu chín có thể được ăn cùng nhau để tăng cả ba chỉ số. Ặn 1 Nấm sống và 2 Nấm chín để tăng +14 HealthMeter.png, +12.5 HungerMeter.png, và +5 SanityMeter.png.
  • Mũ Nấm Lam và Kẹo Bơ Cứng là một sự kết hợp tuyệt vời khi Kẹo Bơ cứng hồi phục hoàn toàn tinh thần bị mất khi ăn Mũ Nấm Lam Using
  • Mũ Nấm Lam sống và chín có thể được ăn cùng nhau để cung cấp +19 HealthMeter.png, +12.5 HungerMeter.png, và +0 SanityMeter.png.
  • Mũ Nấm Lam có thể được tìm thấy với số lượng dồi dào xung quanh quần xã Rừng Nấm Cây trong Hang Động, chúng có thể được sử dụng để chữa bệnh khẩn cấp và phục hồi cơn đói.