Hạt Giống Cây Trồng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Crop Seeds)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Willow Portrait.png
Some seeds.

Willow, examining Oblong Seeds.

Hạt Giống Cây Trồng (Crop Seeds) là một phiên bản đặc biệt của Hạt Giống, sử dụng chủ yếu trong mục đích Nuôi Trồng. Khi trồng trên một Ruộng Cơ Bản/Ruộng Cải Tiến, chúng sẽ phát triển thành loại nông sản mà chúng mang tên ở phía sau. Ví dụ: Hạt Cà Rốt (Carrot Seeds) phát triển thành Cà Rốt.

Hạt Giống cây trồng thu được thông qua việc cho một Chim đã nhốt trong Lồng Chim ăn bất kỳ loại nông sản sống nào được mọc lên từ Ruộng (trừ Dâu RừngNhân Sâm, do nó không có hạt giống). Chim sẽ làm rơi ra 1 đến 2 Hạt Giống tương ứng nông sản nó được cho ăn, 50% thêm 1 hạt thường. Chim cũng sẽ không ăn Hạt Giống Cây Trồng.

Khi ăn, Hạt Giống Cây Trồng hồi 0.5 Máu và 9.375 Sức Đói. Giống như Hạt thường, chúng sẽ hỏng sau 40 ngày và trở thành Hạt Giống Nướng khi nấu.

Gift Icon.png DLC

Trong Reign of Giants DLC, Mèo Trúc khi kết bạn có thể nôn ra Hạt Giống Cây Trồng.

Trong Hamlet DLC, Hạt Giống Cây Trồng có thể mua hầu hết ở Cửa Hàng Hoa.

DST icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Ban đầu Hạt Giống Cây Trồng có một cái tên giả liên quan đến hình dạng của chúng, sau khi người chơi tích lũy đủ kiến thức bằng cách nghiên cứu Cây Nông Nghiệp với Mũ Làm Vườn thì tên của chúng sẽ đổi thành tên thông thường.

Chúng có thể thu hoạch thông qua Cây Nông Nghiệp, dùng búa đập Rau Củ Khổng Lồ hoặc cho Chim nhốt trong lồng ăn Rau Củ. Lồng Chim sẽ chỉ rơi ra 1 hạt. Ruồi Ăn Trái Chúa sẽ rơi 4 - 8 hạt giống khi chết.

Cà Ruột có 33% cơ hội rơi hạt Cà Rốt khi chết. Hạt giống của Sầu Riêng, Cà Tím, Bí Ngô, Hành TâyTỏi thì có thể thu thập thông qua trao đổi với Vua Người Cá.

Ba Lô Đựng Hạt tăng thêm 50% thời gian hỏng cho Hạt Giống.

Loại Hạt Giống

Ảnh Don't Starve Tên DLC Ảnh Don't Starve Together Tên giả Don't Starve Together Rơi từ Code
Carrot Seeds.png Hạt Cà Rốt Oblong Seeds.png Hạt Thuôn Carrat.png (33% Don't Starve Together) "carrot
_seeds"
Corn Seeds.png Hạt Bắp Clustered Seeds.png Hạt Chùm Miss Sow's Floral Arrangements.png (Oinc.png×1 Hamlet icon.png) "corn
_seeds"
Dragon Fruit Seeds.png Hạt Thanh Long Bulbous Seeds.png Hạt Phồng Miss Sow's Floral Arrangements.png (Oinc.png×10 Hamlet icon.png) "dragonfruit
_seeds"
Durian Seeds.png Hạt Sầu Riêng Brittle Seed Pods.png Hạt Vỏ Giòn Miss Sow's Floral Arrangements.png (Oinc.png×1 Hamlet icon.png) King of the Merms.png (Don't Starve Together) "durian
_seeds"
Eggplant Seeds.png Hạt Cà Tím Swirly Seeds.png Hạt Xoáy Miss Sow's Floral Arrangements.png (Oinc.png×1 Hamlet icon.png) King of the Merms.png (Don't Starve Together) "eggplant
_seeds"
Pomegranate Seeds.png Hạt Thạch Lựu Windblown Seeds.png Hạt Gió Thổi Miss Sow's Floral Arrangements.png (Oinc.png×1 Hamlet icon.png) "pomegranate
_seeds"
Pumpkin Seeds.png Hạt Bí Ngô Sharp Seeds.png Hạt Sắc Bén Miss Sow's Floral Arrangements.png (Oinc.png×1 Hamlet icon.png) King of the Merms.png (Don't Starve Together) "pumpkin
_seeds"
Watermelon Seeds.png Hạt Dưa Hấu Reign of Giants icon.png Square Seeds.png Hạt Vuông Miss Sow's Floral Arrangements.png (Oinc.png×1 Hamlet icon.png) "watermelon
_seeds"
Sweet Potato Seeds.png Hạt Khoai Lang Shipwrecked icon.png "sweet_potato
_seeds"
Aloe Seeds.png Hạt Lô Hội Hamlet icon.png "aloe
_seeds"
Asparagus Seeds.png Hạt Măng Tây Hamlet icon.pngDon't Starve Together icon.png Tubular Seeds.png Hạt Ống "asparagus
_seeds"
Radish Seeds.png Hạt Củ Cải Hamlet icon.png "radish
_seeds"
Toma Root Seeds.png Hạt Cà Chua Don't Starve Together icon.png Spiky Seeds.png Hạt Gai "tomato
_seeds"
Potato Seeds.png Hạt Khoai Tây Don't Starve Together icon.png Fluffy Seeds.png Hạt Phủ Lông "potato
_seeds"
Onion Seeds.png Hạt Hành Tây Don't Starve Together icon.png Pointy Seeds.png Hạt Nhọn King of the Merms.png (Don't Starve Together) "onion
_seeds"
Pepper Seeds.png Hạt Ớt Chuông Don't Starve Together icon.png Lumpy Seeds.png Hạt Lổn Nhổn "pepper
_seeds"
Garlic Seeds.png Hạt Tỏi Don't Starve Together icon.png Seed Pods.png Hạt Bọc Vỏ King of the Merms.png (Don't Starve Together) "garlic
_seeds"

Lời thoại

Carrot Seeds.png Oblong Seeds.png Carrot Seeds (Oblong Seeds)

Wendy Portrait.png
It's a carrot that's waiting to be.

Wendy

Corn Seeds.png Clustered Seeds.png Corn Seeds (Clustered Seeds)

Warly Portrait.png
The promise of so many more corn dishes!

Warly

Dragon Fruit Seeds.png| Bulbous Seeds.png Dragon Fruit Seeds (Bulbous Seeds)

Willow Portrait.png
Seeds for that fire-looking fruit.

Willow

Durian Seeds.pngBrittle Seed Pods.png Durian Seeds (Swirly Seed Pods)

Wolfgang Portrait.png
Tiny baby spiky fruit plant.

Wolfgang

Eggplant Seeds.png Swirly Seeds.png Eggplant Seeds (Swirly Seeds)

Waxwell Portrait.png
Such labor is beneath me.

Maxwell

Pomegranate Seeds.png Windblown Seeds.png Pomegranate Seeds (Windblown Seeds)

Woodlegs Portrait.png
Seeds thet grow more seeds.

Woodlegs

Pumpkin Seeds.png Sharp Seeds.png Pumpkin Seeds (Sharp Seeds)

Webber Portrait.png
We could grow something with these.

Webber

Watermelon Seeds.png Square Seeds.png Watermelon Seeds (Square Seeds)Reign of Giants

Walani Portrait.png
I love watermelon... but I hate farm work...

Walani

Sweet Potato Seeds.png Sweet Potato Seeds Shipwrecked icon.png

Warly Portrait.png
People often confuse yams and sweet potatoes. They're very different!

Warly

Aloe Seeds.png Aloe Seeds Hamlet icon.png

Warly Portrait.png
Ah, a fine addition to any garden.

Warly

Asparagus Seeds.png Tubular Seeds.png Asparagus Seeds (Tubular Seeds) Hamlet icon.pngDon't Starve Together icon.png

Warly Portrait.png
This will grow some nice fresh vegetables.

Warly

Radish Seeds.png Radish Seeds Hamlet icon.png

Warly Portrait.png
Nice fresh vegetables for a salad.

Warly

Toma Root Seeds.pngSpiky Seeds.png Toma Root Seeds (Spiky Seeds) Don't Starve Together icon.png

Wortox Portrait.png
Strange little seeds, indeed, indeed.

Wortox

Potato Seeds.png Fluffy Seeds.png Potato Seeds (Fluffy Seeds) Don't Starve Together icon.png

Webber Portrait.png
We can find out what they are by planting them.

Webber

Onion Seeds.png Pointy Seeds.png Onion Seeds (Pointy Seeds) Don't Starve Together icon.png

Wilson Portrait.png
A handful of odd seeds.

Wilson

Pepper Seeds.png Lumpy Seeds.png Pepper Seeds (Lumpy Seeds) Don't Starve Together icon.png

Willow Portrait.png
It's just a bunch of seeds.

Willow

Garlic Seeds.pngSeed Pods.png Garlic Seeds (Seed Pods) Don't Starve Together icon.png

Wickerbottom Portrait.png
Mutated seed of Allium cepa.

Wickerbottom

Prototype.png Mẹo

  • The Gorge đã từng giới thiệu Hạt Xanh Dương, Hạt Phủ Lông, Hạt Gai, Hạt Nhọn, Hạt Tròn và Hạt Thuôn.