Ba Lô Đựng Hạt

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Ba Lô Đựng Hạt)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Woodie Portrait.png
A handy pack for seeds.

Woodie

Ba Lô Đựng Hạt (Seed Pack-It) là một loại Ba Lô độc quyền trong Don't Starve Together và được giới thiệu trong bản cập nhật Reap What You Sow.

Ba Lô Đựng Hạt có 14 ô chứa, nhưng nó chỉ có thể chứa Hạt Giống, Hạt Giống Cây Trồng, Dẻ Bulô, Quả ThôngHạt Cây Trơ Cành . Khi một hạt giống được người chơi nhặt, nó sẽ được ưu tiên đưa vào Ba Lô Đựng Hạt.

Cất giữ hạt giống trong Ba Lô Đựng Hạt giúp giảm thời gian thối giữa của hạt giống đi 50%.

Blueprint.png Thư viện ảnh