Cửa Hàng Mũ

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ The Sow's Ear Hat Shop)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Walani Portrait.png
I could use a good hat for the beach.

Walani

Cửa Hàng Mũ là một Kiến Trúc Cửa Hàng Lợn sinh sản tự nhiên độc quyền cho DLC Hamlet. Được tìm thấy ở Thành Phố Thị Chính và các loại cho người chơi.

Nếu như người chơi có được Chìa Mở Thành Phố, Cửa Hàng Mũ cũng sẽ trở nên khả tạo trong Thẻ Quy Hoạch với nguyên liệu gồm 4 Ván Ép, 2 Nón Chóp Cao và 4 Da Lợn.

Door (Ancient Pig Ruins Exit) Map Icon.png Nội thất

Khi đi vào một Tiệm Spa, người chơi sẽ nhìn thấy đa dạng các loại Vật Dụng được bán để đổi lấy Oinc. Một Thợ Làm Mũ sẽ ngồi bán hàng trên ghế.

Những mặt hàng sau đây sẽ thấy được trưng bày ở trung tâm cửa hàng và sẽ được bổ sung lại bởi chủ tiệm:

Mặt hàng Tên Oinc.png
Tam o' Shanter.png Mũ bêrê Ê-cốt 50
Moggles.png Kính Chuột Chũi 20
Captain Hat.png Mũ Thuyền Trưởng 20
Beefalo Hat.png Mũ Sừng Bò 10
Cat Cap.png Mũ Da Mèo 10
Pith Hat.png Mũ Cối 10
Top Hat.png Nón Chóp Cao 10
Winter Hat.png Mũ Mùa Đông 10
Feather Hat.png Mũ Lông Chim 5
Rabbit Earmuffs.png Chụp Tai Lông Thỏ 5
Straw Hat.png Nón Rơm 3

Ngoài ra, các mặt hàng sau đây có thể mua được từ các kệ không được chủ tiệm bổ sung:

Mặt hàng Tên Oinc.png Số lượng
Cut Grass.png Cỏ Cắt 1 2
Petals.png Cánh Hoa 1 4

Blueprint.png Thư viện ảnh