Mũ Chóp Cao

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Nón Chóp Cao)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

SOPHISTICATED

–WX-78

Nón Chóp Cao Trang Phục tạo nên từ 6 và cần Máy Khoa Học để tạo mẫu. Cuộn Kim Khâu giúp tăng 62.5% độ bền.

Tăng 3.3 Tinh Thần/phút khi đội.

Dùng để tạo nên Mũ Ảo Thuật, là trạm nguyên cứu Ma Thuật cấp 1.

Đưa cho Lợn hoặc Thỏ Người đội chỉ khiến nó mất độ bền.

Gift Icon.png Nội dung có thể tải xuống

Trong tất cả DLC, Mũ Chóp Cao có 20% chống Ẩm Ướt.

Trong Hamlet DLC, Mũ Chóp Cao có thể mua ở Cửa Hàng Mũ với giá 10 Oinc.

Icon Tools.png Công dụng

Rabbit.png

×4

Boards.png

×4

Top Hat.png
Science Machine.png
Prestihatitator.png

Placeholder.png Bên lề

  • Từng tốn 200 Điểm Nghiên Cứu để tạo và có giá trị bằng 10 Điểm Nghiên Cứu khi dùng Máy Khoa Học.
  • Từng cần Máy Luyện Kim để tạo mẫu. Sau bản cập nhật Hungry for Your Hunger do có thêm Mũ Ma Thuật cần nguyên liệu là Nón Chóp Cao nên nó được đổi sang Máy Khoa Học.
  • Có hình dạng giống với biểu tượng của Thẻ Trang Phục, nhưng nó màu tím.

Blueprint.png Thư viện