Đồng Hồ Trường Sinh

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Waxwell Portrait.png
Careful, madam. I know where this trail ultimately leads.

Maxwell

Đồng Hồ Trường Sinh (Ageless Watch) có thể được sử dụng để giảm tuổi của Wanda; mỗi lần sử dụng sẽ giảm 8 tuổi của cô ấy. Thời gian hồi chiêu là 2 phút. Nó yêu cầu 1 Mảnh Lắp Đồng Hồ, 2 Cẩm Thạch và 1 Ngọc Đỏ để chế tạo.

Prototype.png Mẹo

  • Khi Wanda bị trúng đòn, tuổi của cô ấy sẽ không thay đổi ngay lập tức mà sẽ tăng dần để tương ứng với sát thương nhận được, vì vậy cô ấy có thể sử dụng Đồng Hồ Trường Sinh để làm gián đoạn việc tăng tuổi và cuối cùng là giảm bớt số tuổi thọ cô ấy sẽ phải mất.