Linh Kiện Thiên Thể

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wigfrid Portrait.png
Pörtal! Prepare tö be built!

Wigfrid

Linh Kiện Thiên Thể (Portal Paraphernalia) là một vật phẩm khả chế độc quyền dành cho Don't Starve Together. Nó có thể tìm thấy trong Thẻ Thiên Thể và yêu cầu 1 Ván Ép và 1 Dây Thừng để chế tạo nhưng không thể nguyên mẫu. Linh Kiện Thiên Thể là vật phẩm yêu cầu để nâng cấp Cổng Hoa thành Cổng Thiên Thể.

Placeholder.png Bên lề

  • Mô tả chế tạo của Linh Kiện Thiên thể có thể là một tài liệu thảm khảo từ bài thơ của Robert Burns.

Blueprint.png Thư viện ảnh