Giáo Cổ

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Elding Spear)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wigfrid Portrait.png
The pöwer öf Thör cöurses thröugh it.

Wigfrid

Does electrical damage which does more damage to wet targets.

-Scrapbook Description

Giáo Cổ (Elding Spear) là một Vật phẩm Vũ khí cận chiến độc quyền của Don't Starve Together. Nó chỉ có thể được chế tạo bởi Wigfrid sau khi mở khóa Kỹ Năng Giáo Cổ và cần 2 Cành Cây, 2 Sừng Dê Điện và 1 Lông Bò để chế tạo .

Giáo Cổ gây 89,25 Sát Thương cho mục tiêu bị ướt.

Nâng cấp kỹ năng

Khi Giáo Cổ Nâng Cấp I được mở khóa, Wigfrid có thể thực hiện một đòn tấn công đặc biệt tương tự như đòn tấn công với Pith Pike trong The Forge, lao về phía trước và đánh trúng mọi kẻ địch trong phạm vi đường. Đòn tấn công này có thời gian hồi chiêu là 3,5 giây (2,5 giây khi trang bị). Ngoài ra, khi được sạc, nó sẽ tự sửa chữa 2% cho mỗi lần đánh hoặc 4% khi bắn trúng nhiều mục tiêu. Để làm được điều này, Kỹ năng sau cũng phải được mở khóa và Ngọn giáo được nâng cấp.


Giáo cổ tích điện

Gây sát thương điện, gây nhiều sát thương hơn cho mục tiêu ướt.
Tăng tốc độ di chuyển thêm 20% khi giữ.
Nó chỉ có thể được trang bị bởi Wigfrids có kỹ năng "Giáo Cổ Nâng Cấp II".

-Scrapbook Description

Harvesting

Elding Spear.png
Restrained Static.png
Hand Icon.png
Charged Elding Spear.png

Higgsbury Red T-Shirt Icon.png Skins

Glommer.png Bài viết chính: Belongings#Weapons Skins

Placeholder.png Bên lề

  • Giáo Cổ và Giáo Cổ Tích Điện đã được giới thiệu trong bản cập nhật Tiêu điểm Kỹ năng: Wigfrid & Willow.
  • Trong phiên bản beta Elding Spear được gọi là "Lightning Spear". Charged Elding Spear được gọi là "Charged Lightning Spear"

Blueprint.png Thư viện ảnh

Bản mẫu:Tools and Weapons