Tinh Thể Mật Ong

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Honey Crystals)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Warly Portrait.png
The original all natural sweetener.

Warly

Tinh Thể Mật Ong là một vật phẩm độc quyền cho Don't Starve Together. Nó có thể được chế tạo bởi Warly trong Bộ Lọc Gia Vị với 3 Mật Ong bên trong Máy Nghiền Di Động.

Tinh Thể Mật Ong có thể được ướp vào món ăn bằng Trạm Gia Vị Di Động. Món ăn được ướp sẽ hiện từ Ngọt trước tên của nó. Ăn một món ăn ướp Tinh Thể Mật Ong giúp người chơi tăng gấp đôi khả năng làm việc như chặt cây, khai khoáng và dùng búa. Hiệu ứng kéo dài nửa ngày (4 phút).

Khi ăn nhiều món ăn ướp Tinh Thể Mật Ong sẽ không cộng dồn hiệu ứng, nó sẽ chỉ hồi lại thời gian hiệu ứng. Những Con Rối Bóng Tối của Maxwell sẽ không nhận được lợi ích từ hiệu ứng này.

Ví dụ

Meatballs.png
Honey Crystals.png
Portable Seasoning Station.png
Sweet Meatballs.png

Placeholder.png Bên lề

  • Lời thoại nhân vật khi bắt đầu hiệu ứng
Willow Portrait.png
Where did all this motivation come from?!

Willow

  • Lời thoại nhân vật khi kết thúc hiệu ứng
WX-78 Portrait.png
DESIRE TO WORK DEPLETED

WX-78

Blueprint.png Thư viện ảnh