Máy Nghiền Di Động

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Máy Nghiền Di Động)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Warly Portrait.png
It has greatly improved my culinary adventures.

Warly

Máy Nghiền Di Động (Portable Grinding Mill) là một vật phẩm độc quyền được chế tạo bởi Warly trong Don't Starve Together. Có thể tìm thấy trong Thẻ Lương Thực, yêu cầu 2 Vàng Thỏi, 2 Doodad Điện và 4 Cành Cây để chế tạo. Nó có thể được giữ trong hành trang của người chơi và đật xuống giống như một Nồi Hầm Di Động. Khi được đặt, nó trở thành 1 trạm chế tạo giống như Sách Vong Linh và mở khóa Thẻ Gia Vị.


Blueprint.png Thư viện ảnh