Chòi Khỉ Tiền Sử

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Prime Ape Hut)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Here be evil.

–Wilson

Chòi Khỉ Tiền SửKiến Trúc xuất hiện tự nhiên trong bản mở rộng Shipwrecked. Chúng tìm thấy ở Quần Xã Rừng Nhiệt Đới, và sinh ra Khỉ Tiền Sử. Nó cũng có thể chế tạo từ 10 Cành Cây, 3 Chuối và 4 Phân, và yêu cầu một Máy Luyện Kim để nguyên mẫu.

Cũng như các kiến trúc chế được khác, Chòi Khỉ Tiền Sử, gồm cả cái trong tự nhiên, có thể đập để kiếm lại một nửa tài nguyên cần để chế tạo nó, cũng như 1% óc một Quỷ Lùn mỗi lúc. Khi bị đập, một hoặc hai Khỉ Tiền Sử cũng có thể chạy ra trước khi Chòi bị phá, và trở nên thù nghịch với người chơi, ném Phân.

Mỗi chòi chứa tới 4 Khỉ Tiền Sử, và Khỉ Tiền Sử mới sẽ sinh ra sau một lúc ngắn để thay thế bất cứ con nào bị giết.

Placeholder.png Bên lề