Hộp Đựng Chiến Ca

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Battle Call Canister)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wigfrid Portrait.png
It holds my music like arrows in a quiver.

Wigfrid

A carriable container with 8 slots that can hold Battle Songs and Battle Stingers

-Scrapbook Description

Hộp Đựng Chiến Ca (Battle Call Canister) là một vật dụng độc quyền của Don't Starve Together. Nó chỉ có thể được chế tạo bởi Wigfrid sau khi mở khóa Kỹ năng Hộp Đựng Chiến Ca và cần 2 Ván Ép, 3 Vàng Thỏi, 2 Lông Xanh Trong và 2 Sáp Ong để chế tạo

Hộp Đựng Chiến Ca có thể chứa tối đa 8 vật phẩm Chiến Ca và Chiến Khúc. Nó có thể được mang theo trong hành trang tương tự như Hộp Đánh BắtThùng Gấu Bắc Cực và sẽ rơi xuống đất khi mở nó từ hành trang.

Placeholder.png Bên lề

  • Hộp Đựng Chiến Ca đã được giới thiệu trong bản cập nhật Skill Spotlight: Wigfrid & Willow.

Blueprint.png Thư viện ảnh