Mảnh Lắp Đồng Hồ

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Walter Portrait.png
Woah, these gears are kind of spooky!

Walter

Mảnh Lắp Đồng Hồ (Time Pieces) là vật liệu chế tác cần thiết cho tất cả đồng hồ.

Nó là một Vật phẩm độc quyền của nhân vật cho Wanda. Nó yêu cầu 8 Mảnh Vỡ Thulecite, 2 Nhiên Liệu Ác MộngDụng Cụ Thợ Đồng Hồ để chế tạo, nhưng Dụng Cụ Thợ Đồng Hồ sẽ không bị tiêu hao trong quá trình này.

Icon Tools.png Sử dụng

Time Pieces.png
Marble.png
Marble.png
Red Gem.png
Interface arrow right.png
Ageless Watch.png
Wanda Portrait.png
Time Pieces.png
Living Log.png
Living Log.png
Bone Shards.png

×4

Interface arrow right.png
Second Chance Watch.png
Wanda Portrait.png
Time Pieces.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Interface arrow right.png
Backstep Watch.png
Wanda Portrait.png
Time Pieces.png
Time Pieces.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Walrus Tusk.png
Prestihatitator.png
Backtrek Watch.png
Wanda Portrait.png
Time Pieces.png
Time Pieces.png
Time Pieces.png
Marble.png

×4

Nightmare Fuel.png

×8

Shadow Manipulator.png
Alarming Clock.png
Wanda Portrait.png