Mũ Sừng Bò

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Beefalo Hat)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Now I'm king of the beefalo!

–Woodie

Mũ Sừng Bò là Trang Phục tạo ra từ 8 Lông Bò Lai, 1 Sừng Bò Lai và cần Máy Khoa Học để tạo mẫu. Cuộn Kim Khâu giúp tăng 50% độ bền.

Là trang phục mùa đông cấp 3, tăng thời gian người chơi chịu được mà không phải ở gần nguồn nhiệt vào Mùa Đông trước khi bị Cóng Lạnh. Có chỉ số giữ nhiệt bằng 240.

Đội nó có tác dụng không bị Bò Lai tấn công khi nó đang thời kỳ sinh sản. Dĩ nhiên chúng vẫn đuổi theo nếu người chơi chủ động tấn công trước. Nếu con bố mẹ của Bò Lai Con bị giết, con bò con sẽ đi theo người chơi với điều kiện trước đó không có con vật nào đi theo.

Gift Icon.png Nội dung có thể tải xuống

Trong tất cả DLC, Mũ Sừng Bò có 20% chống Ẩm Ướt.

Trong Hamlet DLC, Mũ Mùa Đông có thể mua ở Cửa Hàng Mũ với giá 10 Oinc.

Prototype.png Mẹo

  • Khi ở gần Bò Lai vào mùa sinh sản và đặc biệt vào lúc cạo lông nó vào buổi tối, đội mũ giúp tránh bị tấn công.
  • Tháo mũ khi đứng gần lửa (hoặc thay nó bằng loại mũ tăng tinh thần), vì nếu đội gần ngọn lửa thì độ bền của nó vẫn giảm trong khi chỉ mình ngọn lửa là đủ để giữ người chơi ấm.

Placeholder.png Bên lề

  • Từng có tác dụng tăng Tinh Thần người chơi mỗi phút với một lượng không xác định.
  • Mặc dù tạo ra từ 1 Sừng Bò Lai, nhưng Mũ Sừng Bò lại có hai sừng trên đầu.

Blueprint.png Thư viện Ảnh

Wilson cải trang lẫn vào đám Bò Lai vào mùa giao phối.
Lợn đội Mũ Sừng Bò để tránh bị tấn công.