Thuyền Thiết Giáp

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Armored Boat)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Wagstaff Portrait.png
Sometimes the simplest designs are the most impressive.

Wagstaff

Thuyền Thiết Giáp là một loại Thuyền nhân tạo của DLC Shipwrecked. Nó có thể tìm thấy trong Thẻ Hàng Hải và cần 6 Ván Ép, 3 Dây Thừng, 10 Vỏ Sò để chế tạo và yêu cầu Máy Luyện Kim để nguyên mẫu. Thuyền Thiết Giáp ban đầu có 500 máu, mà sẽ giảm dần do bị thiệt hại hay khi được sử dụng. Khi chèo, nó mất 1 Độ Bền mỗi 3.84 giây, kéo dài tổng cộng là 4 Ngày và có thể sửa lại bằng Bộ Sửa Thuyền.

Thuyền Thiết Giáp là một trong 4 loại thuyền có ô trang bị, cho phép người chơi sử dụng Buồm, Đèn Thuyền, Pháo ThuyềnLưới Rà.

Blueprint.png Thư viện ảnh