Bộ Sửa Thuyền

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Với vật phẩm sửa thuyền tương tự của Don't Starve Together, xem Ván Sửa Thuyền.
Wagstaff Portrait.png
Strange. Where did the glue come from?

Wagstaff

Bộ Sửa Thuyền là vật dụng chế tạo ở trong Thẻ Hàng Hải dùng để sửa Thuyền trong DLC Shipwrecked. Nó cần 2 Ván Ép, 2 Nọc và 2 Dây Thừng để chế tạo và yêu cầu Máy Khoa Học để nguyên mẫu.

Bộ Sửa Thuyền có thể sớm kiếm được lúc đầu game bằng đập những Mảnh Vụn lớn gần nơi người chơi xuất hiện bằng Búa.

Mỗi lần dùng Bộ Sửa Thuyền hồi 100HP cho bất cứ con thuyền nào được dùng cho. Nó có thể dùng được 3 lần trước khi biến mất. Bộ Sửa Thuyền có thể dùng được khi đang trên thuyền bằng cách kích chuột phải vào nó. Hoặc có thể dùng mà không cần lên thuyền bằng cách kéo thả nó vào thuyền.

Placeholder.png Bên lề

  • Khả năng chế tạo Bộ Sửa Thuyền trong Hamlet DLC được giới thiệu vào cập nhật 07/06/2019.