Bản Phác

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wilson Portrait.png
A picture of a sculpture. We'll need somewhere to make it.

Wilson

Những Bản Phác (Sketch) là vật phẩm độc quyền của Don't Starve Together, được giới thiệu trong A New Reign. Chúng có thể được đưa vào Bàn Thợ Gốm để mở khóa và chế tạo Quân Cờ nhất định. Một khi Bản Phác được đưa vào một Bàn Thợ Gốm, các hình thù sẽ hiện ra và trở nên khả chế với bất cứ người chơi nào ở gần Bàn Thợ Gốm. Lưu ý rằng khi phá hủy một Bàn Thợ Gốm đã có bất cứ Bản Phác nào thì nó sẽ rơi ra lại bản phác đó. Bản Phác có thể làm nhiên liệu với 15 giây đốt.

Để có được Bản Phác cho Quân TốtQuân Hậu, ta cần khai thác Tượng Đá Cẩm Thạch. Tượng Maxwell với Bản Phác Quân Tướng. Đối với Quân Xe, , Tượng cần khai thác Tượng Khắc Cẩm Thạch tùy loại (lưu ý tượng khắc cẩm thạch phải được sửa chữa với Cẩm Thạch Khả Nghi, sau đó phá hủy vào đêm Trăng Tròn để có được Bản Phác). Bản phác của các quân cờ hoặc những Đồ Phục Sức tương tự cũng có thể được tìm thấy trong Cỏ Lăn. Phục Sức của các quân cờ có thể đem trao đổi với Vua Lợn để thu được các Bản Phác tương ứng.

Bản Phác của Quái Boss sẽ rơi ra khi hạ gục Deerclops, Gấu Lửng, Ngỗng/Hươu Sừng Tấm, Chuồn Chuồn, Malbtạiross, Cua Hoàng Đế, Thượng Cổ Hắc Ám, Cóc Nấm, Klaus, Ong Chúa, Kiến Sư Tử, Quản Thần Cổ Đại, Chiến Binh Thiên Hà, Nhãn Cầu Khiếp ĐảmSong Trùng Khiếp Đảm.

Bản thân các Bản Phác chính là hình dạng của những bức tượng được chế tác được, màu của các bức tượng được quyết định nhờ vào vật liệu được đặt lên bàn thợ gốm. Nếu dùng Cẩm Thạch ta sẽ có tượng màu trắng, ngược lại với Đá Mài, ta sẽ có tượng màu đen và sử dụng Đá Vụn Trăng tượng sẽ có màu xanh lục trong suốt.

Marble.png Tượng khả chế

Các bức tượng bên dưới có thể được mở khóa bằng các Bản Phác tương ứng:

Bản phác Thu thập từ Vật phẩm

phác thảo

Pawn Figure (Marble).png Khai thác Marble Pawn.png, Tumbleweed.png
Queenly Figure (Marble).png Khai thác Marble Comedy.png,Marble Tragedy.png, Tumbleweed.png
Kingly Figure (Marble).png Khai thác Maxwell Statue.png, Tumbleweed.png
Knight Figure (Marble).png Khai thác Sculpture Knightbody.png, Pig King.png trao đổi bằngWhite Knight.pngBlack Knight.png
Bishop Figure (Marble).png Khai thác Sculpture Bishopbody.png, Pig King.png trao đổi bằngWhite Bishop.pngBlack Bishop.png
Rook Figure (Marble).png Khai thác Marble Rook.png, Pig King.png trao đổi bằngWhite Rook.png Black Rook.png
Deerclops Figure (Marble).png Rơi ra từ Deerclops.png
Bearger Figure (Marble).png Rơi ra từ Bearger.png
Moose Figure (Marble).png Rơi ra từ Moose.png
Dragonfly Figure (Marble).png Rơi ra từ Dragonfly.png
Hound Figure Marble Build.png Chế tạo trong Icon Offerings.png tại Varg Shrine.png và phải trả 8 Lucky Gold Nugget.png Hound Figure Sketch.png
Varg Figure Marble Build.png Chế tạo trong Icon Offerings.png tại Varg Shrine.png và phải trả 8 Lucky Gold Nugget.png Varg Figure Sketch.png
Moon Moth Figure (Marble).png Chế tạo trongIcon Celestial.png tại Celestial Altar.png/Celestial Tribute.png/Celestial Sanctum.png hoặc Celestial Orb.png (sau khi tiêu diệt Chiến Binh Thiên Hà), và phải trả 1 Papyrus.png Moon Moth Figure Sketch.png
Anchor Figure (Marble).png Chế tạo trong Icon Seafaring.png tại Think Tank.png và phải trả 1 Papyrus.png Anchor Figure Sketch.png
"Moon" Figure (Marble).png Chế tạo trongIcon Celestial.png tại Celestial Altar.png/Celestial Tribute.png/Celestial Sanctum.png hoặc Celestial Orb.png (sau khi tiêu diệt Chiến Binh Thiên Hà), và phải trả 1 Papyrus.png "Moon" Figure Sketch.png
Carrat Figure (Marble).png Chế tạo trongIcon Offerings.png tại Carrat Shrine.png và phải trả 8 Lucky Gold Nugget.png Carrat Figure Sketch.png
Beefalo Figure (Marble).png Chế tạo trongIcon Offerings.png tại Beefalo Shrine.png và phải trả 8 Lucky Gold Nugget.png Beefalo Figure Sketch.png
Catcoon Figure (Marble).png Chế tạo trongOfferings Filter.png tại Catcoon Shrine.png và phải trả 8 Lucky Gold Nugget.png Catcoon Figure Sketch.png
Kitcoon Figure (Marble).png Chế tạo trongOfferings Filter.png tại Catcoon Shrine.png và phải trả 8 Lucky Gold Nugget.png Kitcoon Figure Sketch.png
Bunnyman Figure (Marble).png Chế tạo trongOfferings Filter.png tại Bunnyman Shrine.png và phải trả 8 Lucky Gold Nugget.png Bunnyman Figure Sketch.png
Malbatross Figure (Marble).png Rơi ra từ Malbatross.png Malbatross Figure Sketch.png
Crab King Figure (Marble).png Rơi ra từ Crab King.png Crab King Figure Sketch.png
Toadstool Figure (Marble).png Rơi ra từ Toadstool.pngMisery Toadstool.png
Ancient Fuelweaver Figure (Marble).png Rơi ra từ Ancient Fuelweaver.png
Klaus Figure (Marble).png Rơi ra từ Klaus.png
Bee Queen Figure (Marble).png Rơi ra từ Bee Queen.png
Antlion Figure (Marble).png Rơi ra từ Antlion.png
Ancient Guardian Figure (Marble).png Rơi ra từ Ancient Guardian.png
Celestial Champion Figure (Marble).png Rơi ra từ Celestial Champion Phase 3.png Celestial Champion Figure Sketch.png
Eye of Terror Figure (Marble).png Rơi ra từ Eye of Terror Phase 1.png
Twins of Terror Figure (Marble).png Rơi ra từ Retinazor Phase 1.pngSpazmatism Phase 1.png
Nightmare Werepig Figure (Marble).png Rơi ra từ Nightmare Werepig.png Nightmare Werepig Sketch.png

Placeholder.png Bên Lề

  • Thực tế, hình vẽ trên tất cả các Bản Phác là một Quân Tượng Cẩm Thạch chưa hoàn thành.
  • Bản Phác được ra mắt trong bản cập nhật Arts and Crafts.