Đá Mài

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ui button variant 1 off.png
Ui button variant 1 off.png

Độc quyền: Don't Starve icon.pngReign of Giants icon.pngShipwrecked icon.pngHamlet icon.png Don't Starve Together icon.png

Wilson Portrait.png
I've made them seductively smooth.

Wilson

Đá Mài (Cut Stone) là Vật Dụng Tinh Chế tạo ra từ 3 Đá và cần Máy Khoa Học để tạo mẫu. Dùng làm nguyên liệu cho nhiều Kiến Trúc. Gom được tới 10 viên do đó mang một ô đồ đầy Đá Mài tương đương 30 Đá, kém hiệu quả so với 1 ô đầy đá có 40 viên.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Đá Mài có thể đặt lên Bàn Thợ Gốm để điêu khắc Quân Cờ.

Wilson cũng có thể chế tạo Đá Mài thông quá Chuyển Đổi Quặng III.

Icon Tools.png Sử dụng

Cut Stone.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Charcoal.png

×6

Twigs.png

×6

Science Machine.png
Crock Pot.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Boards.png

×4

Gold Nugget.png

×6

Science Machine.png
Alchemy Engine.png
Don't Starve icon.png
Cut Stone.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Science Machine.png
Lightning Rod.png
Don't Starve icon.png
Cut Stone.png
Gold Nugget.png

×10

Gears.png

×6

Alchemy Engine.png
Accomploshrine.png
Chỉ dành cho phiên bản Console của Don't Starve
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Alchemy Engine.png
Stone Wall.png

×6

Cut Stone.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Boards.png

×4

Pig Skin.png

×4

Alchemy Engine.png
Pig House.png
Cut Stone.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Science Machine.png
Electrical Doodad.png
Don't Starve icon.pngWagstaff Portrait.png
Cut Stone.png
Spectoggles.png
Interface arrow right.png
Visor.png
Wagstaff Portrait.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Gears.png
Electrical Doodad.png
Interface arrow right.png
Telipad.png
Wagstaff Portrait.png
Cut Stone.png

×4

Nitre.png
Nitre.png
Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Alchemy Engine.png
Endothermic Fire Pit.png
Reign of Giants icon.png
Cut Stone.png
Gears.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Alchemy Engine.png
Ice Box.png
Reign of Giants icon.png
Cut Stone.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Science Machine.png
Electrical Doodad.png
Reign of Giants icon.png
Cut Stone.png
Gold Nugget.png

×4

Science Machine.png
Lightning Rod.png
Reign of Giants icon.png
Cut Stone.png

×6

Boards.png

×4

Red Gem.png
Alchemy Engine.png
Smelter.png
Hamlet icon.png
Cut Stone.png
Key to the City.png
Flat Stone Turf.png
Hamlet icon.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Boards.png
Key to the City.png
Stone Road Turf.png
Hamlet icon.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Boards.png

×4

Pig Skin.png

×4

Key to the City.png
Town House.png
Hamlet icon.png
Cut Stone.png

×4

Pig Skin.png

×4

Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Key to the City.png
Swinesbury Mineral Exchange.png
Hamlet icon.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Halberd.png
Pig Skin.png

×4

Key to the City.png
Watch Tower.png
Hamlet icon.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Boards.png

×4

Oinc.png

×30

Key to the City.png
Slanty Shanty.png
Hamlet icon.png
Cut Stone.png
Pig Worker.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png


Placeholder.png Bên lề

  • Đá Mài giống như là phiên bản kim loại trong thế giới Don't Starve.
  • Đá Mài từng là nguyên liệu tạo nên Tủ Lạnh trước khi thay bằng Bánh Răng.
  • Trong Reign of Giants, có thể dùng Đá Mài thay cho Ván Ép trong vài công thức. Giúp vật dụng và kiến trúc không bị bén lửa.
  • Trong phiên bản cũ, điểm Nghiên Cứu của Đá Mài là 30.