Bánh Răng

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

OH NO. WHAT HAVE I DONE TO YOU?

–WX-78

Bánh Răng là vật dụng rớt từ Đồng Hồ Mã, Đồng Hồ TượngĐồng Hồ Xe, từ việc đào Mộ (với tỉ lệ 3.07%).

Bánh Răng dùng để tạo Tủ Lạnh, Cột Bói và nâng cấp cho WX-78. Ở Tàn Tích, sửa chữa Máy Đồng Hồ Hỏng bằng 3 Bánh Răng sẽ xuất hiện một quái cơ hỏng hiền (Damaged Bishop, Damaged Knight, hoặc Damaged Rook)

Đồng Hồ Mã, Đồng Hồ Tượng và Đồng Hồ Xe và phiên bản hỏng tương ứng không xuất hiện thêm hoặc chui xuống mộ sau khi đào lên. Do đó, Bánh Răng là nguồn Tài nguyên không tái sinh.

Gift Icon.png DLC

Trong Reign of Giants DLC, Gỡ Cây Cỏ Lăn có thể rơi ra Bánh Răng khiến chúng có thể tái tạo theo cách này. Ngoài ra, có nhiều quần xã bàn cờ hơn trên bản đồ, bao gồm một số có Bánh Răng nằm sẵn trên mặt đất, khiến Bánh Răng dễ dàng kiếm được nhiều hơn.

Trong Shipwrecked DLC giới thiệu Thuyền Phao Mã, cách để tái tạo Bánh Răng trong DLC này. Đây hiện là nguồn Bánh Răng đáng tin cậy duy nhất trong DLC này. Mỗi Thuyền Phao Mã sẽ rơi ra 1 - 3 Bánh Răng. Ngoài ra còn có một cơ hội nhỏ để có được Bánh Răng từ việc đào Đống Cát, quay Máy Giật Xèng hoặc đào Điểm Đánh Dấu X được sinh ra bởi Lời Nhắn Trong Chai.

Bánh Răng có thể dùng để chế tạo Mũi Khoan Quacken và sửa lại 25% độ bền của Cánh Quạt Máy.

Trong Hamlet DLC, Bánh Răng có thể mua ở Cửa Hàng Đồ Lạ với giá 10 Oinc. Chúng cũng rơi ra sau khi giết Quái Khổng Lồ Sắt. Đây là 2 cách duy nhất để tái tạo Bánh Răng trong DLC này.

Icon Tools.png Công dụng

Twigs.png
Nightmare Fuel.png

×4

Gears.png
Alchemy Engine.png
Divining Rod.png
Gold Nugget.png

×10

Cut Stone.png
Gears.png

×6

Alchemy Engine.png
Accomploshrine.png
Chỉ có ở bản trên PS4
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Gears.png
Boards.png
Alchemy Engine.png
Ice Box.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Gears.png
Cut Stone.png
Alchemy Engine.png
Ice Box.png
Reign of Giants icon.png
Gears.png
Electrical Doodad.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Interface arrow right.png
Telipad.png
Wagstaff Portrait.png
Gears.png
Flint.png

×6

Hammer.png
Hammer.png
Interface arrow right.png
Thumper.png
Wagstaff Portrait.png
Gears.png
Gears.png
Ice.png

×15

Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Alchemy Engine.png
Ice Flingomatic.png
Reign of Giants icon.png
Thick Fur.png
Gears.png
Gears.png
Gears.png
Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Alchemy Engine.png
Insulated Pack.png
Reign of Giants icon.png
Down Feather.png

×10

Volt Goat Horn.png
Gears.png
Alchemy Engine.png
Weather Pain.png
Reign of Giants icon.png
Gears.png
Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Quacken Beak.png
Alchemy Engine.png
Quacken Drill.png
Shipwrecked icon.png
Gears.png
Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Alloy.png
Alloy.png
Alchemy Engine.png
Oscillating Fan.png
Hamlet icon.png
Gears.png
Boards.png
Boards.png
Tenpiece Oinc.png
Alchemy Engine.png
Blunderbuss.png
Hamlet icon.png