Đống Cát

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Sandy Pile)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

You better stay out of my shoes.

–Wilson

Đống Cát có thể tìm thấy ở Quần Xã Bãi Biển của bản mở rộng Shipwrecked. Đào chúng lên sẽ kiếm được Cát.

Đống Cát đầy lại sau khoảng bốn Ngày (một lớp mỗi hai ngày) trong suốt Mùa DịuMùa Khô. Vào Mùa BãoMùa Lũ, chúng cần gấp đôi thời gian để đầy lại.

Theo các tệp game, Vài món có thể rớt ra từ Đống Cát. Các món đó và tỉ lệ rớt ra là Vỏ Sò (1%), Đá (1%), Lông Chim (1%), Bánh Răng (0.2%), Ngọc Đỏ (0.2%) Đồng Vàng (0.2%), Hạch Độc (0.1%), Dừa (0.1%), Ngọc Tím (0.1%). Ngoài ra, Cua ThỏRắn cũng có 0.1% cơ hội xuất hiện.