Tam Giác Đảo Chiều

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Ornate Pedestal)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tam Giác Đảo Chiều (Archive Switch) là một Bộ Vá độc quyền trong Don't Starve Together, được giới thiệu trong Return of Them. Nó có thể được tìm thấy trong Tàng Thư Cổ Đại.

Nó bao gồm 3 Bệ Văn hoa. Ban đầu, 2 trong số chúng sẽ có sẵn Đá Quý Mặt Trăng bên trên, và cái còn lại thì chưa. Đặt một Đá Quý Ánh Kim lên Bệ còn lại sẽ kích hoạt Tam Giác Đảo Chiều. Điều này sẽ khởi động Đèn Chùm, Sân Khấu Giải Mã, Trụ Gác Cổ Đại và các Đài Phun Tri Thức.


Bệ Văn Hoa

Webber Portrait.png
It needs something shiny!

Webber, examining an empty Ornate Pedestal

Wendy Portrait.png
It already has its treasure.

Wendy, examining an active Ornate Pedestal.

Bệ Văn Hoa (Ornate Pedestals) là một thành phần của Tam Giác Đảo Chiều. Đá Quý Ánh Kim có thể được đặt lên trên một trong ba bệ để kích hoạt nó.

Placeholder.pngBên lề