Ancient Lunarune Stone

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tượng Đá Nguyệt Tự (Ancient Lunarune Stones)Kiến Trúc độc quyền của Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Chúng có thể được tìm thấy trong Tàng Thư Cổ Đại. Mục đích duy nhất của chúng là để người chơi kiểm tra nhằm tiết lộ một phần của Văn Minh Cổ Đại.

Thoại nhân vật

Đầu tiên

Warly Portrait.png
I'm afraid its meaning is lost on me.

Warly

Thứ hai

Wortox Portrait.png
It seems they were quite enamoured with our fickle moon once.

Wortox

Thứ ba

Wickerbottom Portrait.png
These glyphs must pre-date their discovery of the shadow fuel.

Wickerbottom

Thứ tư

Waxwell Portrait.png
"To change?" No. It's a name...

Maxwell

Cuối cùng

Waxwell Portrait.png
"Alter"?

Maxwell

Placeholder.png Bên lề

  • Nguyệt Tự được giới thiệu trong bản cập nhật Forgotten Knowledge.
  • Chỉ có Wickerbottom, Maxwell, và Wortox có thể hiểu những tượng đá ở một mức độ nào đó và có những trích dẫn khác nhau cho mỗi loại.