Hố Ma Quái

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Spooky Hole)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Webber Portrait.png
Hello...Anybody in there?

Webber

Hố Ma Quái là một kiến trúc độc quyền trong Hamlet DLC. Nó là một lỗ lớn xuất hiện ở trung tâm của mỗi Khe Đá. Mặc dù nhiều câu trích dẫn ám chỉ nó sinh ra Dơi Hút Máu, Hố Ma Quái không có chức năng nào và không thể bị phá hủy hoặc tương tác bằng mọi cách.