Bụi Đất Khả Nghi

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Suspicious Dirt Pile)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Webber Portrait.png
A pile of dirt. I bet it's hiding something.

Webber, when examining a Suspicious Dirt Pile.

Wigfrid Portrait.png
Öh! I löve a gööd hunt.

Wigfrid, when examining an Animal Track.

Bụi Đất Khả Nghi (Suspicious Dirt Piles) là những đối tượng xuất hiện tự nhiên. Chúng có thể ngẫu nhiên tìm thấy trên thế giới và sẽ thay đồi vị chi nếu bị ngó lơ một khoảng thời gian. Một khi đã được xem xét, Bụi Đất Khả Nghi được phủi bởi Nhân Vật và sẽ được thay thế bằng một Dấu Chân Động Vật và chỉ hướng di chuyển của sinh vật. Một bụi đất khác sau đó sẽ xuất hiện cách đó khoảng hai màn hình theo hướng đó.

Một khi đã theo đuổi tới dấu chân cuối cùng (khoảng 6 - 12 mỗi cuộc săn), nhân vật sẽ cảnh báo người chơi rằng sinh vật đã ở rất gần. Một Voi Túi hoặc Cừu Nhầy sẽ xuất hiện thay vì dấu chân khác. Cơ hội xuất hiện của Cừu Nhầy là 5% vào ngày thứ nhất và tăng tới 33% vào ngày 100. Sinh vật được tìm thấy sẽ tồn tại ở đó cho tới khi bị giết, cho dù bất cứ Mùa nào qua.

Nếu không tiếp tục theo dấu, Dấu Chân Động Vật sẽ biến mất và nhân vật cũng sẽ nói một câu nói tỏ vẻ thất vọng.


Gift Icon.png Nội dung có thể tải xuống

Trong Reign of Giants DLC, Bụi Đất Khả Nghi có 50% cơ hội dẫn tới một Chó Sói thay vì Cừu Nhầy. Điều đó có nghĩa là tỉ lệ xuất hiện của Cừu Nhầy và Chó Sói ở ngày thứ 100 sẽ là 16.5%.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together theo dấu Bụi Đất Khả Nghi trong Ốc ĐảoSa Mạc vào lúc Mưa Xuân sẽ dẫn tới một Vôn Dương thay vì Voi Túi (cơ hội dẫn tới Cừu Nhầy và Chó Sói Vẫn còn).

Mồi khi Sự Kiện Năm Chó Sói diễn ra, nếu Bụi Đất Khả Nghi được xem xét khi một Miếu Thờ Sói tồn tại trên thế giới, nó sẽ luôn luôn dẫn tới một Bộ Vá đặc biệt mà ở đó gồm một Chó Sói Đất Sét và một đàn 12 Chó Săn Đất Sét.

Cơ hội xuất hiện
Custom setting Ngày 1 Ngày 100+
Never -- --
Less 1.25% 8.25%
Default 5% 33%
More 10% 66%
Lots 70% 90%

Bụi Đất Khả Nghi với Rănh Nanh

Sau khi Vết Nứt Mặt Trăng mở ra, truy tìm Bụi Đất khả nghi sẽ dẫn tới 2 loại khác nhau, một loại thường và một với một răn nanh cắm trong đó cùng với những dấu móng vuốt cạnh đó. Loại thường thì sẽ hoạt động bình thường, nhưng loại còn lại sẽ dẫn tới Xác Voi Túi với 1 Chó SóiChó Săn đang ăn nó.


Blueprint.png Thư viện ảnh