Tỉa Cắt Phức Tạp

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Intricate Topiary)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Wendy Portrait.png
It lends a false air of civility.

Wendy

Tỉa Cắt Phức Tạp là các kiến trúc độc quyền cho Hamlet DLC, sinh sản tự nhiên tại quần xã Thành Phố Lợn. Có 4 loại hình thù khác nhau, mỗi loại đều xuất hiện với "cấu tạo" của chúng bởi các kiến trúc bao quanh (như một Bộ Vá).

Cắt Tỉa Phức Tạp có hể bị phá hủy bằng Búa, tuy nhiên chúng sẽ không hoàn toàn biến mất. Chúng có thể được sửa lại bằng chính người chơi sử dụng Búa hoặc vài Công Nhân gần đó.

Để xóa bỏ hoàn toàn các Tỉa Cắt này, người chơi cần có được Búa Hành Pháp từ Cung Điện. Hiện tại chưa có cách nào để xây dựng lại những Tỉa Cắt này.

Placeholder.png Bên lề

  • Theo Rhymes with Play #213, thiết kế của những Tỉa Cắt này có thể liên quan tới truyền thuyết.