Tượng Nổi Bật

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Striking Statue)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wagstaff Portrait.png
I can reasonably deduce it will attempt to assassinate me.

Wagstaff

Tượng Nổi Bật là một biến thể của Chạm Khắc Nổi trong Hamlet DLC có hình dáng của một con lợn nhỏ. Giống như những chạm khắc, chúng chỉ được tìm thấy trong Tàn Tích Lợn Cổ và được kích hoạt khi Di Tích Mất Cắp trong phòng bị đục, khai thác hoặc khi người chơi bước lên Tấm Áp Lực. Ngoài việc phóng tiêu, những bức tượng này bắt đầu xoay theo chiều kim đồng hồ khi được kích hoạt.

Tượng Nổi Bật có thể vô hiệu hóa bằng Dụng Cụ Vô Hiệu và sẽ rơi ra 1 Tiêu Thổi, nhưng cũng có thể bị phá hủy bằng Búa, rơi ra một vài viên Đá. Cố gắng đập một cái bẫy sẽ kích hoạt nó nếu nó chưa được kích hoạt.

Blueprint.png Thư viện ảnh