Kết Tinh Vết Nứt

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Ryftstal)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Kết Tinh Vết Nứt (Ryftstals) là những đối tượng dành riêng cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản cập nhật From Beyond. Chúng là những tảng đá pha lê sinh ra định kỳ gần Vết Nứt, có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên thế giới sau khi đánh bại Chiến Binh Thiên Hà, hoặc tùy chọn bật chúng trong cài đặt thế giới.

Kết Tinh Vết Nứt (Lớn)

Kết Tinh Vết Nứt có thể được khai thác bằng Cuốc Chim, Cuốc Chim Sang Trọng, Rìu/CuốcBúa Quang Luyện.

Cần 29 lần cuốc để khai thác Kết Tinh Vết Nứt bằng Cuốc Chim Sang Trọng hoặc bình thường và 16 lần cuốc với Rìu/Cuốc và Búa Quang Luyện, tuy nhiên khi sử dụng Cuốc Chim thông thường hoặc Sang trọng, một hiệu ứng nhất định sẽ xảy ra sau mỗi 2-5 lần cuốc khiến nhân vật bị đẩy lùi về phía sau.

Có thể làm nổ viên pha lê bằng 2 Thuốc Nổ, 2 Bom Ánh Sáng hoặc 20 Nhớt Sên Rùa.


Kết Tinh Vết Nứt (Nhỏ)

Giống như biến thể lớn của nó, Kết Tinh Vết Nứt nhỏ có thể được khai thác bằng Cuốc Chim, Cuốc Chim Sang Trọng, Rìu/Cuốc và Búa Quang Luyện.

Cần 13-14 nhát để khai thác một Kết Tinh Vết Nứt nhỏ bằng Cuốc Chim Sang Trọng hoặc bình thường và 8 nhát với Rìu/Cuốc và Brightshade Smasher. Hiệu ứng đẩy lùi vẫn giống như Kết Tinh Vết Nứt lớn.

Có thể làm nổ viên pha lê bằng 1 Thuốc Nổ, 1 Bom Ánh Sáng hoặc 10 Nhớt Sên Rùa.