Ao

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Pond)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Wickerbottom Portrait.png
A small, but deep freshwater pond.

Wickerbottom

Ao (Ponds)là một khoảng nước nhỏ thường có ở Đồng Cỏ, Rừng, Đầm LầyTàn Tích.

Ao là nơi bắt được cá. Dùng Cần Câu để bắt (Ao trên mặt đất) hoặc Lươn (Ao ở Tàn Tích) vào bất kỳ lúc nào. Vào Mùa Đông, Ao đóng băng, không tạo ra sinh vật và cũng không bắt cá được, mặc dù có thể đi bộ qua.

Có 3 loại Ao: tím, lục và lam. Ao Tím có ở Đầm Lầy và sinh ra Muỗi vào chiều và tối. Ao Lục có ở Đồng Cỏ và Rừng và sinh ra Ếch cả ngày. Ao Lam chỉ có ở Tàn Tích.

Thực Vật

Chú ý: Dưới đây nói về đối tượng đặc biệt trong game, xem thêm danh sách các loại cây ở đây.

WX-78 Portrait.png
IT IS AN UNINTERESTING PLANT

WX-78, when examining a Plant.

Wigfrid Portrait.png
Ancient flöra.

Wigfrid, when examining an Algae Plant.

Ao tạo ra từ 2-4 cây ven bờ, có thể xem xét riêng lẻ. Không thu hoạch được nhưng có thể đốt thành Tro. Chúng mọc lại vào mùa hè. Ao ở Tàn Tích tạo ra cây tương tự như địa y thay vì cây thường.

Don't Starve Together Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Ao có thể dùng để đồ đầy Túi Muỗi để làm Bóng Nước. Ngoài ra có thể dùng để đổ đầy Bình Tưới Nước để tưới cây trồng.

Chú ý

  • Khi câu cá cần phải cảnh giác với Ếch và Muỗi vì chúng rất hung hăng.
  • Khi câu cá ở Đầm Lầy cần cảnh giác với Xúc TuaNgười Cá.
  • Không cần cảnh giác với Ếch khi chúng trở về mặt nước, và vào mùa xuân hay mùa thu nước đủ ấm làm tan băng nhưng không đủ để lũ Ếch sinh ra. Không phải cảnh giác với Muỗi khi câu vào ban ngày vì chúng chỉ ra vào chiều/tối.

Placeholder.png Bên lề

  • Ao Ếch và Ao Muỗi được thêm từ bản cập nhật A Little Rain Must Fall, còn Ao ở Tàn Tích được thêm từ bản cập nhật The Stuff of Nightmares.
  • Cây ở ven ao không có tác dụng gì, chỉ để đốt khi cần gấp ánh sáng và nhiệt, rồi biến thành Tro.
  • Sau khi đốt, lưu và chạy lại game sẽ xuất hiện lại cây ở ven ao.

Gold Nugget.png Thư viện ảnh