Lũy Ác Mộng

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wickerbottom Portrait.png
These crystalline structures do not appear to be natural.

Wickerbottom

Lũy Ác Mộng (Nightmare Rampart) là một đối tượng tự sản độc quyền của Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Chúng xuất hiện trước lối vào Nguyệt Động sau khi Tam Giác Đảo Chiều trong Tàng Thư Cổ Đại được kích hoạt. Chúng sinh ra những Khe Nứt Ac Mộng xunh quanh chúng, từ đó sẽ sinh ra Sinh Vật Ảo Ảnh. Chúng sẽ không bao giờ biến mất kể cả khi Tam Giác Đảo Chiều đã được tắt.

Lũy Ác Mộng cũng tạo ra một vùng điên loạn lớn làm giảm -800 SanityMeter.png mỗi phút.

Placeholder.pngBên lề