Cây Trơ Cành

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Twiggy Tree)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Thường Xanh  |  Gai  |  "Toàn Thường"  |  Nấm  |  Dẻ Bulô  |  Chuối Hang  |  Dừa  |  Rừng Thường  |  Đước  |  Tro  |  Nhiệt Đới  |  Trơ Cành

Wolfgang Portrait.png
Ta sẽ bẻ gãy nó như một que tăm!

Wolfgang

Cây Trơ CànhThực Vật độc quyền được xuất hiện trong Don't Starve Together. Khi bị chặt sẽ cho 2 Cành Cây, 1 Gỗ và 2 Hạt Cây Trơ Cành. Mỗi khi Cây Trơ Cành thay đổi giai đoạn, nó sẽ rớt ra 1 Cành Cây. Mỗi khi Cây Trơ Cành thay đổi giai đoạn trưởng thành từ trẻ đến già, nó sẽ kiểm tra xung quanh trong tầm 2 ô đất. Nếu không có Cành Cây nào trên mặt đất trong tầm đó, cây sẽ rơi ra 1 cành. Nếu đã có một Cành Cây, tỉ lệ rơi thêm 1 cành nữa là 1/2. Nếu có nhiều hơn 2 Cành Cây trong tầm đấy, cây sẽ không rơi ra cành nào nữa. Chúng là một nguồn tài nguyên được biến thể từ Cành Con.

So với Cành Con, lợi ích của Cây Trơ Cành đem lại:

  • Tiếp tục rơi ra Cành Cây khi đang Mùa đông.
  • Không bị khô héo khi đang Mùa hè.
  • Tiếp tục rơi ra Cành Cây mà không cần người chơi tương tác với chúng.
  • Không bị ảnh hưởng bởi Dịch bệnh.
  • Chúng có thể tăng lên nhiều lần.
  • Khi bị chặt, rơi ra 1 Gỗ cùng với hạt giống để trồng lại.

Placeholder.png Bên Lề

  • Cây Trơ Cành từng được xem là một phần của bản A New Reign, cho dù chúng đã được giới thiệu trước khi chính thức bắt đầu ở bản thử nghiệm.
  • Cây Trơ Cành được thay đổi hình ảnh từ bản cập nhật Rev. 180814.
  • Cây Trơ Cành từng có thể bị Dịch Bệnh và sẽ chết sau vài ngày. Trong bản A New Reign cơ chế này đã bị loại bỏ.
  • Dựa vào lá và quả của nó, có thể nó được mô phỏng theo cây araucarian.

Blueprint.png Gallery