Hồ Dung Nham

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Lava Pool)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wolfgang Portrait.png
Sad. I forget swim trunks.

Wolfgang

Hồ Dung Nham (Lava Pools) là một đối tượng độc quyền của Shipwrecked DLC. Chúng được tạo ra do Trứng Bồ Câu Rồng rơi xuống đất khi Núi Lửa phun trào trong suốt Mùa Khô. Hồ Dung Nham phát ra ánh sáng và nhiệt khi chúng đang cháy. Chúng có thể đốt cháy các vần gần đó và khiến Quá Nhiệt. Hồ Dung Nham cũng có thể dùng nấu đồ ăn khi chúng còn cháy. Sau khi cháy tổng cộng 75% thời gian Hoàng Hônđêm, chúng sẽ tự dập tắt. Hồ Dung Nham không thể tiếp nhiên liệu để giúp chúng cháy lâu hơn. Nếu Hồ Dung Nhan đã cháy hết, chúng sẽ rớt 2 Đá, 2 Tro, và 1 Than. Trái lại, chúng có thể dập tắt trực tiếp bằng Nước Đá (nhưng không phải Đá Mưa hay các vật dập lửa khác), và sẽ kiếm được 1 Đá Vỏ Chai thay vào đó.

Hồ Dung Nham cũng sẽ bị dập tắt bởi Lụt.

Hamlet icon.png Hamlet

Trong Hamlet DLC, Sứ Giả Cổ Đại sẽ xuất hiện vào mỗi khi Tận Thế xảy ra và triệu hồi Trứng Bồ Câu Rồng, tạo nên những Hồ Dung Nham.