Tượng Đàn Hạc

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Woodie Portrait.png
You lost your head, eh?

Woodie

Tượng Đàn Hạc (Harp Statue) là một Kiến Trúc có thể khai thác bằng Cuốc thu được 2-3 Cẩm Thạch. Có hình dạng một thiên thần mất đầu cầm đàn hạc trên tay.

Người chơi có thể thấy Tượng Đàn Hạc ở quanh Đồ Gỗ trong Chế độ Trải Nghiệm và dễ gặp ở Chế độ Phiêu Lưu The Game is Afoot do Quần Xã Bàn Cờ ở đây rộng.

Placeholder.png Bên lề

  • Có hình ảnh đầu của tượng ở trong tập tin lưu trữ. Tuy nhiên, nó lại không hề xuất hiện trong game.


Blueprint.png Thư viện ảnh