Chế Độ Trải Nghiệm

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Chế độ Trải Nghiệm)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Bắt đầu game mới, đưa người chơi vào Chế độ Trải Nghiệm

Chế độ Trải Nghiệm là chế độ game mà người chơi bắt đầu thế giới của mình. Trước khi bắt đầu một game mới, người chơi có thể chỉnh các tùy chọn cho thế giới của mình và có thể cài nhiều thứ như tần số Chó Săn tấn công hay mùa khởi đầu. Khi một thế giới mới được sinh ra, người chơi được đưa đến một bản đồ tạo ra ngẫu nhiên và được đón tiếp bởi Maxwell khuyên tìm vài đồ để ăn trước khi đêm xuống.

Không có mục tiêu đặt trước trong chế độ này, ngoài mục tiêu sống sót. Người chơi có thể chọn thu thập những thứ được đặt ngẫu nhiên trên khắp thế giới và xây dựng cánh cổng dẫn đến một thế giới khác, giữ lại kiến thức và vật phẩm mà họ có thể mang theo, nhưng phải hy sinh thế giới hiện có. Để vào Chế độ Phiêu lưu, người chơi phải tìm Cổng Maxwell, nằm ở một vị trí ngẫu nhiên trong mỗi thế giới, mặc dù thường khá xa nơi người chơi xuất hiện lần đầu.

Blueprint.png Thư viện ảnh