Điểm Kinh Nghiệm

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Điểm kinh nghiệm kiếm được lúc chết.

Điểm Kinh Nghiệm là một hệ thống điểm trong trò chơi được sử dụng để mở khóa Nhân Vật mới trong Don't Starve. Nó được thưởng trong màn hình mỗi lần chết hoặc chuyển tiếp cấp độ, và phụ thuộc vào Ngày sống sót. Mỗi ngày sống sót thêm 20 XP. Sau đó game cộng vào điểm kinh nghiệm hiện có. Lưu ý rằng việc hồi sinh tại Đá Xúc Giác hoặc Bù Nhìn Thịt không có màn hình chết, vì vậy sẽ không có điểm kinh nghiệm nào tại thời điểm đó.

Số ngày sinh tồn trong Chế độ Phiêu Lưu không được tính, vậy nên nếu sinh tồn 3 ngày trong Chế độ Trải Nghiệm, sau đó vào chế độ Phiêu Lưu và sinh tồn thêm 5 ngày nữa, rồi chết và trở lại chế độ Trải Nghiệm, và chết lần nữa trong chế độ Trải Nghiệm thì sẽ chỉ kiếm được số kinh nghiệm của 3 ngày cho chế độ Trải Nghiệm. Tuy nhiên, sang chương tiếp theo thông qua Đồ Gỗ trong Chế độ Phiêu lưu sẽ mang lại kinh nghiệm cho thời gian dành cho chương đó.

WesMaxwell, Webber, Wilbur, Woodlegs, và Wilba là những nhân vật duy nhất mà không thể mở khóa bằng điểm kinh nghiệm. Wilson, Wagstaff, và Wormwood là những nhân vật có sẵn ngay từ đầu. Tuy nhiên, Wormwood chỉ khả dụng nếu người chơi sở hữu Hamlet.

Trong Don't Starve Together, tất cả các nhân vật đều có sẵn ngay từ đầu ngoại trừ Wortox, WormwoodWurt (trừ khi người chơi sở hữu Hamlet, trong trường hợp đó Wormwood sẽ có sẵn cho người chơi ngay lập tức), cả hai đều cần được mua hoặc dệt bằng Chỉ.

Mở khóa nhân vật bằng điểm kinh nghiệm

Có nhiều hơn một nhân vật có thể mở khóa cùng một lúc. Chẳng hạn như, nếu người chơi chỉ có Wilson đã mở khóa nhưng kiếm đủ số kinh nghiệm để mở khóa Wolfgang, thì cả Wolfgang và Willow đều sẽ được mở khóa. Điều này có nghĩa là để mở khóa tất cả các nhân vật trong Don't Starve (Willow, Wolfgang, Wendy, WX-78, Wickerbottom và Woodie), một người cần phải sống sót tổng cộng 80 ngày; trong Reign of Giants, một người cần phải sống sót tổng cộng 96 ngày để mở khóa Wigfrid; trong Shipwrecked, một người cần phải sống sót sau 128 ngày để mở khóa Walani và Warly; và cuối cùng, một người cần phải sống sót sau 160 ngày tích lũy trong Hamlet để mở khóa Wheeler.

Willow Portrait.png

Willow
160 XP
8 ngày

Wolfgang Portrait.png

Wolfgang
320 XP
16 ngày

Wendy Portrait.png

Wendy
640 XP
32 ngày

WX-78 Portrait.png

WX-78
960 XP
48 ngày

Wickerbottom Portrait.png

Wickerbottom
1280 XP
64 ngày

Woodie Portrait.png

Woodie
1600 XP
80 ngày

Wigfrid Portrait.png

Reign of Giants icon.pngWigfrid 
1920 XP
96 ngày

Walani Portrait.png

Shipwrecked icon.pngWalani 
2240 XP
112 ngày

Warly Portrait.png

Shipwrecked icon.pngWarly 
2560 XP
128 ngày

Wheeler Portrait.png

Hamlet icon.pngWheeler
3200 XP
160 ngày

Blueprint.png Thư viện ảnh


Filler.png Bên lề

  • XP được giới hạn ở mức 1600 trong trò chơi cơ bản, 1920 trong DLC Reign of Giants, 2560 trong DLC Shipwrecked và 3200 trong DLC Hamlet.
  • Nếu người chơi đã tạo trò chơi cơ bản hoặc trò chơi RoG tương thích với SW hoặc HAM, kinh nghiệm tích lũy được sẽ được tính vào việc mở khóa các nhân vật DLC tương ứng.