Tùy Chỉnh Thế Giới

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Có một số tùy chọn tùy chỉnh có sắn khi tạo một thế giới mới. Các tùy chọn tùy chỉnh này cho phép người chơi điều chỉnh thế giới theo ý họ. Lưu ý rằng việc đặt quá nhiều tùy chọn liên quan để tỉ lệ sản sinh của bất cứ thứ gì cao hơn giá trị mặc định sẽ khiến những tài nguyên đó sản sinh ra bên ngoài Quần Xã mặc định của chúng Xem trang tương ứng với tùy chỉnh của từng thế giới trong trò chơi.