Mùa Dịu

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Mùa Dịu (hay Mùa Lặng là một Mùa trong bản mở rộng Shipwrecked. Nó tương đương với Mùa Thu. Trong Mùa Dịu, ngày dài và đêm thì ngắn vào lúc đầu nhưng vào giữa mùa, ngày bắt đầu ngắn hơn và đêm bắt đầu dài hơn. Mùa Dịu nhận biết bởi màu sắc dịu nhẹ. Nó là mùa mặc định và người chơi bắt đầu một game, và kéo dài 21 ngày. Khi sau Mùa Khô trước đó, ngày đầu tiên vẫn có Núi Lửa phun trào dữ dội. Gió LớnMưa có thể xảy ra trong suốt nửa Mùa Dịu thứ hai, nhưng ít dữ dội và thường xuyên hơn các sự kiện xảy ra trong suốt Mùa Bão.

Hải Âu có thể tìm thấy trên Biển khi chèo thuyền vào Mùa này. Nhiều đồ giá trị hiếm rớt ra hơn khi đánh bắt bằng Lưới Rà vào Mùa Dịu.

Bởi không có Quá Nhiệt, Lụt và các mối nguy hiểm khác, Mùa Dịu là lúc tuyệt nhất để khám phá, khai thác tài nguyên và chuẩn bị cho những Mùa khác, đặc biệt là Mùa Bão. Bởi ngày dài và tần số Mưa thấp, Tinh Thần thường tương đối dễ duy trì.

Sau Mùa Dịu là Mùa Bão.