Mùa Ôn Hòa

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Mùa Ôn Hòa là một trong ba mùa của Hamlet DLC, nó bắt đầu từ ngày 1 và kết thúc trong ngày 10, tổng cộng 10 ngày. Mùa Ôn Hòa là mùa khởi đầu mặc định của người chơi trong Hamlet tương đương với Mùa Thu trong Reign of Giants. Nó được nhận biết bằng việc thế giới phủ một tông màu xanh lá.

Trong mùa này, mưa và sấm sét sẽ xảy ra với tần suât thấp. Bọ Phát Quang sẽ xuất hiện từ Hoa Kỳ Lạ trong suốt mùa này và khi gần kết thúc mùa chúng sẽ trở thành kén trong Rừng Nhiệt Đới và trở thành Bọ Cánh Cam khi mùa kết thúc.

Mùa Ôn Hòa sẽ dẫn tới Mùa Ẩm Ướt, vậy nên người chơi nên tận dụng khoảng thời gian này để chuẩn bị cho việc đối phó với Sương MùSấm Sét.