Điểm Dị Thường

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Điểm Dị Thường (Unnatural Portal) là một đối tượng tự nhiên dành riêng cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản cập nhật Lời Nguyền Nguyệt Cảng. Nó có thể được tìm thấy trên Nguyệt Cảng.

Điểm Dị Thường sẽ đều đặn tạo ra các tài nguyên mới theo thời gian và đôi khi sẽ tạo ra một loạt tài nguyên lớn trong một sự kiện của cổng, bao gồm cả Thần Dân Khỉ mới.

Bạn có thể đẩy nhanh quá trình tạo ra tài nguyền của Điểm Dị Thường bằng cách cung cấp cho Điểm Dị Thường một Bào Tử Bão Mặt Trăng.

Placeholder.png Bên lề

Blueprint.png Thư viện ảnh