Xương Rồng Tượng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Elephant Cactus)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

A big prickly pickle.

–Warly

Xương Rồng TượngThực Vật xuất hiện trong bản mở rộng Shipwrecked và có thể tìm thấy trong Núi Lửa. Nó hoạt động vào Mùa Khô. Khi tiếp cận, Xương Rồng sẽ bắn gai của nó thành một tấn công vùng tác động (AoE) gây 20 sát thương đến tất cả Mob trong phạm vi (khoảng 1 mảng Đất). Mỗi lần Xương Rồng bị tấn công, nó gây 10 sát thương đến kẻ đánh. Trong khi mặc Giáp Xương Rồng, người chơi sẽ miễn nhiễm với tấn công AoE mà sẽ không bị mục tiêu, tuy nhiên tấn công Xương Rồng sẽ vẫn nhận tổn thương.

Brain.png Hành vi

Khi bị giết, Xương Rồng Tượng Gai teo lại thành Gốc Xương Rồng Tượng và rớt ra một Gai Xương Rồng. Nó giờ có thể đào lên bằng Xẻng và trồng lại ở một vị trí mới. Trồng lại đang lúc Mùa Khô sẽ mọc ra một Xương Rồng hoạt động; Trồng lại vào thời gian khác sẽ mọc ra một Xương Rồng khô héo, mà có thể bón bằng Tro. Đào một Xương Rồng Tượng Khô sẽ được hai Cành Cây. Xương Rồng Tượng chỉ có thể trồng trên Đất Mácma, Đất Tro, hay Đất Núi Lửa.

Khi bước vào Mùa Dịu từ Mùa Khô, một Xương Rồng Tượng hoạt động sẽ khô héo. Khi trở lại Mùa Khô, cả Xương Rồng Tượng Khô và Gốc Xương Rồng Tượng sẽ mọc thành Xương Rồng hoạt động.

Xương Rồng Tượng không bắt lửa khi đang được trồng hay là vật dụng để dưới đất, mặc dù chúng vẫn nhận tổn thương lửa và sử dụng làm nhiên liệu đốt. Tuy nhiên, dùng chúng làm nhiên liệu là không nên, bởi chúng tương đối ít và không tái tạo.

Spear.png Chiến lược

Xương Rồng Tượng Khô có thể trồng đủ gần nhau để chặn lối đi của Mob và người chơi. Bởi chúng không thể bị giết ở dạng này, chúng có thể sử dụng như một loại Tường bất hoại. Mặc dù dậm của Gấu Lửng hay Tiger Shark sẽ làm bật gốc chúng. Chúng là một cách tuyệt vời để chăn bất cứ mob nào và xây dựng phòng thủ bởi sát thương AoE của chúng, khả năng trồng lại, và liên quan đến giáp (cho phép Xương Rồng vô hại). Đây là vài chiến lược:

Placeholder.png Mẹo

Chiến lược giết Xương Rồng.
  • Một cách dễ dàng để giết Xương Rồng Tượng Gai là đặt (tách riêng, không gộp) 5 Gỗ (hoặc chất cháy khác) xung quanh gần nó và đốt chúng. Xương Rồng sẽ chết do tổn thương lửa và rớt ra gai và gốc để lấy. Với Xương Rồng khô, những cái được trồng trước khi bón Tro, nên đặt trước khi bón cho Xương Rồng. Với Xương Rồng hoạt động mặc một Giáp Xương Rồng là cần thiết để tránh tổn thương. Sẽ cân thêm đồ dễ cháy nếu chúng không đủ gần Xương Rồng hoặc nếu chất cháy cháy trong thời gian ngắn hơn Gỗ.
  • Sau khi trồng Xương Rồng, người chơi có thể dùng Chĩa để thay đất dưới chúng mà không lo Xương Rồng bị khô héo.
  • Chúng miễn dịch với Độc.
  • Người chơi WendyMaxwell nên cận thận khi gần Xương Rồng Tượng bởi AbigailCon Rối Bóng Tối không thể mặc Giáp Xương Rồng và sẽ luôn luôn bị Xương Rồng tấn công.

Placeholder.png Bên lề

Xương Rồng Tượng cháy trụi.
  • Mặc dù Xương Rồng Tượng không thể cháy, vẫn có một phiên bản cháy trụi của nó trong tệp TEX tìm thấy trong thư mục game.
  • Xương Rồng Tượng sẽ tấn công tường.

Blueprint.png Thư viện Ảnh