Ruộng Trồng Nấm

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Mushroom Planter)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
It could use a spore. Or a mushroom transplant.

Wilson

Ruộng Trồng NấmKiến Trúc độc quyền xuất hiện trong Don't Starve Together, được thêm vào ở bản cập nhật A New Reign. Nó yêu cầu 8 Thối, 5 Phân, và 2 Gỗ Sống để chế tạo, và Máy Khoa Học để nguyên mẫu. Sau khi xây xong, người chơi có thể trồng các loại nấm Đỏ, Lục, và Xanh hoặc Bào tử nấm trên đó. Nấm có thể thu hoạch bất cứ lúc nào, và sẽ thu được số lượng nấm khác nhau phụ thuộc vào thời gian trồng. Nếu trồng một bào tử nấm, có 50% cơ hội ruộng sẽ sinh ra một bào tử khi nó đạt đến mức tối đa.

Thu hoạch một ruộng trong một ngày sau khi trồng sẽ chỉ mang lại một nấm. Sau một ngày, lượng nấm trồng trên ruộng sẽ tăng lên, lên đến 4 nấm / vụ hoặc 6 nếu được trồng bằng một Bào Tử Nấm. Chúng mất 3,75 ngày để phát triển hoàn toàn. Sau khi trồng nấm 4 lần, ruộng sẽ trở nên cạn kiệt và cần được nạp nhiên liệu bằng Gỗ sống.

Nấm có thể trồng trong ruộng vào tất cả các mùa trừ Mùa Đông trên bề mặt. Trong mùa đông, nấm sẽ biến thành Thối. Tuy nhiên, nấm có thể được trồng quanh năm trong Hang Động, do đó nuôi nấm trong hang động là một giải pháp tốt và bền vững.

Prototype.png Mẹo

  • Một phương pháp tốt để sử dụng phương pháp canh tác Nấm là cắm trại gần một khu rừng xanh và Nấm Cây xanh, nơi người ta có thể thu thập các bào tử của Nấm Cây xanh trong Mùa đông và Nấm xanh trong Mùa Xuân. Phương pháp này mang lại Nấm xanh cho MáuSức Đói và Nấm xanh cho Tinh Thần, với chi phí liên tục của Gỗ Sống.

Placeholder.png Bên Lề

  • Ruộng Trồng Nấm được thêm vào ở bản cập nhật Arts and Crafts.

Blueprint.png Thư viện ảnh