Kính Bảo Hộ

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Desert Goggles)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Kính Bảo Hộ là những Vật Dụng có thể chế tạo được trong Don't Starve Together, được giới thiệu trong A New Reign. Có hai loại khác nhau, cả hai đều có thể được tìm thấy trong Thẻ Trang Phục. Những Bản Thảo hiếm hoi của chúng có thể có được từ Các Túi Nhàu Nát được tìm thấy trong khi Câu cá ở Hồ. Mặc dù Kính Chắn Bụi Thời Trang chỉ có thể được sử dụng để hồi Tinh Thần, mục đích chính của Kính Chắn Gió là giúp người chơi tự bảo vệ mình khỏi Bão Cát.

Kính Bảo Hộ Thời Trang

WX-78 Portrait.png
MỘT CHIẾC KÍNH KHÔNG HỮU DỤNG LẮM

WX-78

Kính Bảo Hộ Thời Trang yêu cầu 1 Vàng ThỏiDa Lợn để chế tạo. Giúp hồi 3,3 Tinh thần mỗi phút trong khi mang, nhưng không ngăn người chơi khỏi Ẩm Ướt hay Bão Cát. Kính Bảo Hộ Thời Trang có độ bền trong 10 ngày và có thể sửa chữa bằng Cuộn Kim Khâu để khôi phục đến 50% độ bền của chúng.

TabTools.png Sử Dụng

Fashion Goggles.png
Pig Skin.png
Blueprint (rare).png
Desert Goggles.png

Kính Chắn Bụi

Waxwell Portrait.png
Kiểu dáng và công dụng mới.

Maxwell

Kính Chắn Bụi có thể chế tạo từ Kính Bảo Hộ thời Trang cùng với Da Lợn. Trong khi sử dụng, nó hồi lại 3,3 tinh thần mỗi phút và ngăn người chơi khỏi Ẩm Ướt. Lớp che phủ kính sẽ được thêm vào màn hình của người chơi. Kính Chắn Bụi có độ bền trong 10 ngày và có thể được sửa lại bằng Cuộn Kim Khâu để hồi đến 50% độ bền của chúng. Khi đi bộ trong một cơn Bão Cát trong khi đeo Kính chắn Bụi, nhân vật sẽ không bị chậm lại và các hiệu ứng hình ảnh làm giới hạn tầm nhìn của người chơi sẽ giảm đáng kể.

Placeholder.png Bên Lề

  • Kính Chắn Bụi là các vật dụng đầu tiên yêu cầu người chơi phải có hai Bản Thảo khác nhau để tạo ra chúng.
  • Kinh Chắn Bụi và Kính Bảo Hộ Thời Trang được thêm vào ở bản cập nhật Against the Grain.

Blueprint.png Thư Viện