Giáo Chiến

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Battle Spear)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


My cömrade in arms!

–Wigfrid

Giáo ChiếnVũ Khí cận chiến ở bản mở rộng Reign of Giants dành cho nhân vật Wigfrid. Chỉ Wigfrid mới tạo được Giáo Chiến từ 2 Cành Cây, 2 Đá Lửa và 2 Vàng Thỏi và dễ dàng tạo ra được ngay từ đầu.

Giáo Chiến có lực sát thương như Gậy Dơi nhưng bền hơn với 200 lần sử dụng.

Blueprint.png Thư viện Ảnh