Nền Vỏ Trai

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Shell Beach Turf)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png


Wilson Portrait.png
A chunk of beach.

Wilson


Nền Vỏ Trai (Shell Beach Turf) là một loại Đất độc quyền trong Don't Starve Together, được giới thiệu trong một bản cập nhật của chuỗi cập nhật Return of Them mang tên She Sells Sea Shells.


Người chơi có thể thu thập được nó bằng cách xúc đất Biển Vỏ Trai trên Đảo Ẩn Sĩ bằng một cây Chĩa. Nó cũng có thể chế tạo được khi người chơi đổi lấy bản thảo từ Cua Ẩn Sĩ thông qua Thẻ Đổi Chai với 3 Chai Rỗng. Loại nền này cần 3 Vỏ Bể để chế tạo.

Blueprint.png Thư viện ảnh