Đất Đá Hang Động

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
Yet another ground type.

Wilson

Đất Đá Hang Động (Cave Rock Turf) là loại Đất có được khi đào Đất Đá Hang Động bằng Chĩa. Tương tự như các loại Đất khác, nó dùng để phủ lên vùng đất trống hoặc dùng làm nhiên liệu.

Có hình dạng tương tự Đất Đá, thường có ở gần các Thạch Nhũ. Ngoài ra, không thực vật nào mọc trên loại đất này, kể cả Cây Mắt. Quạ là loại Chim duy nhất xuất hiện trên vùng đất này.

Nếu mang qua thế giới Shipwrecked bằng Vượt Biển Được, lũ lụt cũng xuất hiện trên loại đất này.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Đất Đá Hang Động có thể chế tạo thêm với 3 Đá khi ở cạnh Cối Đóng Nền trong Bộ Lọc Trang Trí. Thời gian cháy khi dùng làm nhiên liệu cũng giảm đi 6 lần.

Blueprint.png Thư viện ảnh