Đất Cổ Xưa

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Đất Cổ Xưa (Runic Turf) là một loại Đất mà chỉ có thể tìm trong Tàn Tích. Mặc dù nó có thể được đào lên từ mặt đất bằng Chĩa, nhưng sẽ không có gì để thu thập cũng như bỏ vào túi đồ. Đất Cổ Xưa có ba họa tiết và màu sắc khác nhau dựa theo hình dáng của nó trên Bản Đồ; Sáng, Tím, và Tối.

Những Thực Vật như Bụi Dâu, Cỏ, Cành Con, Bụi Gai, Củ Thịt, Quả Thông, và Dẻ Bulô có thể trồng được trên mọi loại Đất Cổ Xưa. Nó cũng sẽ không ngăn Cây Mắt từ Củ Thịt xuất hiện.

Đất Cổ Xưa là một dấu hiệu rất tốt để nhận biết các giai đoạn Chu kỳ Ác Mộng khác nhau.

Blueprint.png Thư viện ảnh