Đất Đồng Bằng Hoang

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Walani Portrait.png
I like the swirls.

Walani

Đất Đồng Bằng Hoang là một loại Đất độc quyền dành cho Hamlet DLC. Nó có thể thu được bằng cách đào ở Đồng Bằng Hoang bằng Chĩa. Giống những loại đất khác, nó có thể đặt ở bất cứ vùng đất trống nào hoặc sử dụng làm Nhiên Liệu.

Chim Lông Đỏ, QuạBói Cá là những loại chim sẽ xuất hiện trên loại đất này.

Blueprint.png Thư viện ảnh