Đất Rừng Mưa

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wendy Portrait.png
Some ground.

Wendy

Đất Rừng Mưa là một loại Đất độc quyền dành cho Hamlet DLC. Nó có thể thu được bằng cách đào ở Rừng Mưa Nhiệt Đới bằng Chĩa. Giống những loại đất khác, nó có thể đặt ở bất cứ vùng đất trống nào hoặc sử dụng làm Nhiên Liệu. Ngoài ra nó cũng được dùng để chế tạo Đất Canh Tác.

Tu-căng, Vẹt (xanh) và Bói Cá là những loại chim sẽ xuất hiện trên loại đất này.

Icon Tools.png Sử dụng

Rainforest Turf.png
Ashes.png
Alchemy Engine.png
Cultivated Turf.png

Blueprint.png Thư viện ảnh